Til toppen

Systemair SAVE VSR 300

Produktnummer: 88350
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Systemair SAVE VSR 300 passer for boliger med ventilert areal opp til ca. 240 m2. Inklusive SAVECair sort betjeningspanel og 12m kabel

• Høyeffektiv roterende varmevekslere – best årsvirkningsgrad
• Trinnløs regulerbar EC-rotormotor – automatisk regulering av varmegjenvinning
• Energieffektive RadiCal-vifter med EC-teknologi - svært lav SFP og lavt lydnivå
• SAVECair-betjeningspanel med touch fargeskjerm for enkel oppstart og bruk
• Separat innstilling av tilluft- og avtrekksluftmengde
• Automatisk veksling mellom normaldrift og «sommerdrift» uten varmegjenvinning
• Fuktoverføringsfunksjon – tilgjengelig for regulering av fuktgjenvinning
• Behovssyrt regulering - integrert fuktføler i avtrekkskammer
• Utvendig tilkoblingsboks for enkel installasjon av eksterne komponenter
• Modbus kommunikasjon via RS-485
• Automatisk logging av drift
• Internett-kommunikasjon via Systemair Cloud (IAM) - tilgjengelig som tilbehør
• Heldekkende inspeksjonsluke på begge sider


Systemair SAVE VSR 300 passer for boliger med ventilert areal opp til ca. 240 m2. Aggregatet leveres i dobbeltmantlet, isolert utførelse, og er komplett utstyrt med høyeffektiv roterende varmeveksler, energieffektive vifter med EC-teknologi, automatikk, termostatstyrt ettervarmebatteri og filtre. Enkel el-tilkobling via ledning med støpsel for jordet stikkontakt.


SAVE VSR 300 leveres komplett med automatikk og intelligent SAVECair sort betjeningspanel. Aggregatet har trinnløs regulerbare roterende varmeveksler og integrert fuktføler som sørger for automatisk behovsregulering av temperatur på tilluften, samt forsering av kapasiteten ved evt. forhøyet fuktnivå. En egen fuktoverføringsfunksjon regulerer fuktoverføring fra avtrekksluft til tilluft.


Energieffektive RadiCal vifter med EC-motorer, samt veldimensjonerte filtre med lavt trykkfall gir lav spesifikk vifteeffekt (SFP-faktor) og lavt lydnivå. Integrert fuktføler i avtrekkskammer kan benyttes for evt. behovsstyrt ventilasjon.


Alle innstillinger og funksjoner er tilgjengelige fra separat SAVECair betjeningspanel som kobles til modular-/telekontakt i den utvendige koblingsboksen. Betjeningspanelet som kan monteres på vegg (integrert eller utenpåliggende) eller på aggregatet vha. de påmonterte magnetplatene har touch fargeskjerm med et brukervennlig grensesnitt. Det er mulig å koble til ett eller flere panel etter ønske og behov. Betjeningspanelet, SAVCECair, har også et brukernivå for installatører og servicepersonell.


Oppkobling via app gir mulighet for kommunikasjon fra smarttelefon eller nettbrett.


Hovedsiden (startsiden) på betjeningspanelet har informasjon om luftmengde, ønsket temperatur på tilluften, samt valgte brukerinnstillinger og aktive funksjoner. Det kan velges mellom MANUELL- og AUTO-innstilling, eller de forhåndvalgte brukerinnstillingene. Ved SAVECair AUTO-innstilling kan automatisk kapasitetsregulering skje på grunnlag av flere mulige funksjoner - som CO2, tilstedeværelse, fuktnivå, tidsplan etc. I andre bygg enn boliger (næringsbygg) er behovsregulering mulig for å oppnå effektiv og økonomisk drift, samt best mulig luftkvalitet.


Innebygde følere gir informasjon om ventilasjonsanleggets status mht. luftmengder, temperaturer, energieffektivitet, evt. behov for filtebytte etc., mens alarmsignal vil indikere mulige feil, og gi direkte varsel dersom utbedringer nødvendig.


Systemair SAVE VSR 300 leveres med veldimensjonerte posefilter som bidrar både til lavt trykkfall, god effekt og lang levetid. Tilluftfilter i F7-kvalitet
og avtrekksfilter i G3-kvalitet. Aggregatet er utstyrt med heldekkende luker på begge sider, som gir enkel tilgang for filterbytte og service. Filter og andre komponenter kan enkelt tas ut/settes inn i forbindelse med bytte, rengjøring eller service.

Internett tilgangsmodul - IAM

Fungerer kun til nyere Systemair SAVE aggregater med Touch betjeningspanel. (ca. januar 2018 og nyere)
211243

Kabel m/telekontakt 12 m

For tilkobling av separat betjeningspanel.
24782

Systemair Filter SAVE VSR 300

Dette er filtersett til Systemair / Villavent loftsaggregat SAVE VSR 300
25211

Trykkvakt DTV300X med pitotrør

Kobles i kanal fra kjøkkenhette for signal om forsert tilluft ved bruk av separat komfyravtrekk. Brukes for å hindre undertrykk i bolig når kjøkkenavtrekk er i bruk.
93256